31 okt. 2018: Nieuwe bestuursleden

31 oktober 2018: Tijdens de ALV zijn de volgende nieuwe bestuursleden benoemd: Elly Kroes en Anke van Oosterhout.