7 december 2016

Sinds begin december 2016 geeft PsyZorg ZO-Brabant de wachttijden van haar leden weer op haar website. U vindt deze wachtlijst [hier]. U kunt zelf direct met de praktijk contact opnemen.