Nieuws

Alle verschenen artikelen

13 mei 2020: Algemene Ledenvergadering Van 19.00 - 20.30 uur bij PP Best.

11 maart 2020: BAR Ledenvergadering Van 18.00 - 19.30 uur bij PP Best.

15 mei 2019: Algemene Ledenvergadering bij PP Best Inloop vanaf 17.30 uur, aanvang 18.00 uur.

Aug. 2018 - Nieuwe praktijk PsyZorg verwelkomt nieuwe praktijk Psychotherapie- en Psychologiepraktijk Wellbeing.

Nieuwe organisatiestructuur PsyZorg Zuidoost Brabant werkt aan een nieuwe organisatiestructuur. Doel: Meer betrokkenheid van de leden en betere kennisdeling.