Nieuws

Alle verschenen artikelen

15 mei 2019: Algemene Ledenvergadering bij PP Best Inloop vanaf 17.30 uur, aanvang 18.00 uur.

11 maart 2019: Ledenvergadering Voorafgaand spreker Chantal van den Berg bij Quatre Bras Best.

31 okt. 2018: Erelidmaatschap toegekend Tijdens de ALV is het Erelidmaatschap toegekend aan Dick Krijt en Frank Verhulst.

31 okt. 2018: Nieuwe bestuursleden Tijdens de ALV zijn de volgende nieuwe bestuursleden benoemd: Elly Kroes en Anke van Oosterhout.

Aug. 2018 - Nieuwe praktijk PsyZorg verwelkomt nieuwe praktijk Psychotherapie- en Psychologiepraktijk Wellbeing.

WISC-V training voor leden Op 31 augustus organiseert PsyZorg Zuidoost Brabant een WISC-V training voor haar leden.

Nieuwe organisatiestructuur PsyZorg Zuidoost Brabant werkt aan een nieuwe organisatiestructuur. Doel: Meer betrokkenheid van de leden en betere kennisdeling.

Nieuwe praktijken Dit jaar verwelkomde PsyZorg Zuidoost Brabant de volgende nieuwe praktijken: Psypraktijk Bos en Revivendo.

9 nieuwe leden Dit jaar verwelkomde PsyZorg Zuidoost Brabant tot nu toe 9 nieuwe leden.

7 december 2016 PsyZorg ZO-Brabant toont de wachttijden van haar leden op de website.