Nieuwe organisatiestructuur

PsyZorg Zuidoost Brabant werkt aan een nieuwe organisatiestructuur. Doel: Meer betrokkenheid van de leden en betere kennisdeling.