Missie / Visie

Missie

PsyZorg ZO-Brabant: innovatieve psychologen waarbij de menselijke maat leidend is.

Visie

PsyZorg ZO-Brabant is een regionaal samenwerkingsverband van psychologenpraktijken die werkzaam zijn in Zuidoost-Brabant. Deze bestaan uit zelfstandige praktijken voor psychologische zorg.

De zorggroep levert kortdurende generalistische psychologische zorg. Deze is laagdrempelig, toegankelijk en dicht bij huis. De zorggroep staat garant voor kwalitatief hoogwaardige diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van milde tot matig/ernstige psychische problematiek en indien nodig voor een adequate verwijzing. Tevens staat de zorggroep garant voor verschillende vormen van geïndiceerde preventie.

De zorggroep stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan de versterking van de gezondheidszorg in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder, in nauwe samenwerking met de somatische zorg.

De zorggroep profileert zich naar derden (cliënten, verwijzers, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners) als het aanspreekpunt voor ggz-georiënteerde zorg en zorgstraten in de regio Zuidoost-Brabant.
De zorggroep realiseert bovenstaande door het ontwikkelen en uitvoeren van behandelmodulen, het bevorderen van deskundigheid en het komen tot samenwerkingsafspraken met andere partijen. De zorggroep stelt zich eveneens tot doel het bevorderen van spreiding en continuïteit van het aanbod aan psychologische zorg in Zuidoost-Brabant.

De aangesloten praktijken van de zorggroep zien zich op basis van kennis en kunde inzake diagnostiek, indicatiestelling en kortdurende generalistische psychologische zorg als aanspreekpunt voor de psychologische problematiek. Dit zal gerealiseerd worden door:

  • een sterk psychologennetwerk
  • door het optimaal benutten van de aanwezige kennis, kunde en ervaring
  • het verder gezamenlijk ontwikkelen van hoogwaardige behandelingsmogelijkheden
  • het realiseren en uitbouwen van samenwerkingsrelaties
  • het aanspreekpunt zijn voor financiers, partners en opleidingen in de AGZ, GGZ en OGGZ