Organogram

Uitwerking clusters en werkgroepen

Binnen alle hieronder genoemde clusters zijn zowel de belangen van leden die Kind & Jeugd (K&J) aanbieden, als ook van leden die Volwassenenzorg aanbieden, vertegenwoordigd. Daar waar overlap is, wordt gezamenlijk opgetrokken. Daar waar specialisatie nodig is, wordt door de diverse leden in aparte groepen opgetrokken. Dit naar het voorbeeld van de huidige K&J-groep.

A. Ketenzorg samenwerking, inclusief Zorgstraat (PoZoB en DOH), Huisartsen, POH-ers en Gemeenten (K&J)

B. Kennis en Scholing

C. Behandelaanbod, bestaande uit:

  • Face-to-face
  • E-health (Minddistrict)
  • Individueel
  • Groepen

D. Ondersteunende diensten, bestaande uit:

  • Financiën
  • ICT
  • PR / Website