Propositie

De waardepropositie van PsyZorg ZO-Brabant richt zich op het bijdragen aan de ontwikkeling van ketenzorg programma’s, het leveren van aantoonbaar goede zorg en een cliënt- en klantvriendelijke werkwijze.

PsyZorg ZO-Brabant kan in samenwerking met andere zorgaanbieders programmatische zorg voor mensen met GGZ gerelateerde klachten ontwikkelen, ondersteunen, uitvoeren en borgen, d.w.z.:

  • Inbrengen kennis en ervaring op het gebied van zorg aan mensen met psychische klachten ten behoeve van de ontwikkeling van zorgprogramma’s samen met zorggroep/huisartsenpraktijken en andere relevante zorgaanbieders (bv. fysiotherapeuten)
  • De psycholoog is de deskundige bij uitstek om een diagnose stellen (al dan niet na doorverwijzing door huisarts/POH-GGZ) bij mensen met psychische klachten
  • De psycholoog kan de Praktijkondersteuner GGZ coachen bij het uitvoeren van haar taken op het gebied van probleemverheldering, advisering en begeleiding van de cliënt
  • Ontwikkelen en uitvoeren van behandelmodules in het kader van het zorgprogramma

PsyZorg ZO-Brabant levert aantoonbaar goede zorg, doordat:

  • Ze alleen werken met universitair opgeleide professionals, die BIG-geregistreerd zijn en onder het tuchtrecht vallen
  • Een resultaatmeting wordt uitgevoerd waar alle aangesloten leden aan meewerken via ORS (Outcome Rating Scale) of SRS (Behandelsessie Rating Scale)

PsyZorg ZO-Brabant werkt cliënt- en klantvriendelijk:

  • Laagdrempelig: beschikbaar in de eigen omgeving
  • Flexibel en geen bureaucratie: Snel beschikbaar en bereikbaar voor cliënt en verwijzers
  • Persoonlijke bejegening: vast aanspreekpunt voor cliënt en verwijzers

De psychologen van PsyZorg ZO-Brabant hebben een positie in het lokale netwerk van zorgaanbieders, zijn op lokaal niveau toegankelijk en zijn bereid tot intensivering van de samenwerking binnen dit netwerk gericht op verbeteren van de ketenkwaliteit.

De psycholoog kan bij uitstek bijdragen aan de maatschappelijke wens tot empowerment van de cliënt en bevordering van de zelfredzaamheid. De werkwijze van de psychologie wordt namelijk gevoed door een drietal relevante theorieën: het Biopsychosociale model, the Community Mental Health Approach en de Levensloopbenadering. Deze werkwijze sluit uitstekend aan bij de werkwijze van de huisarts en binnen de eerstelijnszorg door haar wijk- en levensloopgerichte aanpak.