.

Welkom bij PsyZorg ZO-Brabant

PsyZorg ZO-Brabant is het samenwerkingsverband van 108 psychologen in de regio Zuidoost-Brabant. Zij verzorgen psychologische zorg in deze regio. De psychologen werken in 31 verschillende praktijken verspreid over de regio. Doorgaans bieden zij kortdurende psychologische behandeling en begeleiding bij lichte tot matig ernstige psychische klachten.

Als coöperatie behartigt Psyzorg de belangen van de aangesloten psychologen in de ruimste zin van het woord. Samen met andere ketenpartners (o.a. DOH, PoZoB, SGE) worden zorgprogramma’s uitgevoerd. PsyZorg ZO-Brabant zorgt voor kwaliteitstoetsing van haar leden om daarmee goede psychologische zorg te borgen.