Welkom bij PsyZorg ZO-Brabant

Sinds januari 2014 is de naam van eerstelijns psychologische zorg veranderd in Generalistische Basis GGZ. Daar waar gesproken wordt over eerstelijns psychologische zorg, wordt nu Generalistische Basis GGZ bedoeld.

PsyZorg ZO-Brabant is het samenwerkingsverband van 50 psychologen in de regio Zuidoost-Brabant. Zij verzorgen psychologische zorg in deze regio.

Dit wil zeggen kortdurende psychologische behandeling en begeleiding bij lichte tot matig ernstige psychische klachten.

Als organisatie behartigt zij de belangen van de aangesloten psychologen in de ruimste zin van het woord.

Samen met andere ketenpartners (o.a. DOH, PoZoB, SGE) worden zorgprogramma’s uitgevoerd.

PsyZorg ZO-Brabant zorgt voor nascholing en kwaliteitstoetsing van haar leden om daarmee goede psychologische zorg te borgen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen middels het volgende mailadres: info@psyzorgzobrabant.nl


(Aantal bezoekers vandaag: 52 - Aantal bezoekers sinds 20 februari 2014: 36815)