.

1-12-2021 Nieuwe bekostiging geestelijke gezondheidszorg & forensische zorg in 2022

Zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Zo wordt er in 2022 onder andere op een andere manier gedeclareerd.

Veel informatie kunt u terugvinden op de website https://zorgprestatiemodel.nl

De veldafspraken met veel informatie kunt u vinden op https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/10/Veldafspraken-definitief-concept-29-oktober-2021.pdf


Afhandeling van oude trajecten:

De trajecten van alle cliënten die in 2021 in behandeling zijn, worden in 2021 administratief afgesloten. Indien de behandeling doorloopt in 2022, dan dient u een nieuw traject aan te maken waarbij het label zorgprestatiemodel wordt gekoppeld. Voor meer informatie zie de factsheet: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2020/10/Factsheet-schadelastdip-okt-2020.pdf

In 2022 moeten de verwijzingen aan de afgesproken eisen voldoen. Deze eisen zijn op een aantal punten strikter dan de verwijzingen zoals die in de zorgstraat werden opgesteld. Zorg dat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor meer informatie zie https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Verwijsafspraken-GGZ_november-2021.pdf


Wel of geen contract met de zorgverzekeraar:

Heeft uw praktijk geen contract met bepaalde zorgverzekeraars. Laat dit dan weten aan de cliënt, want dit kan gevolgen hebben voor de eigen bijdrage van de cliënt.


Breng tijdig uw cliënten op de hoogte:

Voor de cliënt verandert er veel. Denk aan de gewijzigde eigen bijdrage, de specificatie van de factuur, de manier van verwijzen. Er is een cliëntfolder opgesteld, die u onder de aandacht van uw cliënten kunt brengen. Hiervoor is navolgende link beschikbaar: https://www.zorgprestatiemodel.nl/nieuws/patientfolder-en-andere-communicatiematerialen/


Tijdige declaratie en bevoorschotting:

Is de leverancier van uw ECD tijdig klaar voor het zorgprestatiemodel? Zorg dat u zich verdiept in de registratieregels en de instellingen voor declaratie. Indien u weet dat declaratie pas na een aantal maanden mogelijk is, vraag dan om bevoorschotting bij de zorgverzekeraar. Hierover heeft de zorgverzekeraar vaak zelf ook al protocollen opgesteld. Op die manier komt de liquiditeit van uw praktijk niet in gevaar.