.


Hoe verwijzen

PsyZorg is een coöperatie van 24 psychologenpraktijken, allen gelegen in Zuidoost-Brabant. Hoewel elke praktijk haar eigen karakter heeft, zijn kleinschaligheid en ligging in de buurt van de cliënt algemene kenmerken. De psychologische behandeling kan praktisch, maar ook meer specialistisch van aard zijn, gericht op kinderen, volwassenen en/of ouderen. Contact met de huisartsen en praktijkondersteuners is belangrijk voor samenwerking, overleg en/of consultatie.

In het overzicht van deelnemende praktijken is zichtbaar op welke wijze er kan worden verwezen naar de praktijk.

De bij PsyZorg aangesloten praktijken vindt u door op [deze link] te klikken.

Er kan gebruik worden gemaakt van de applicaties Zorgdomein, Zorgmail, ZIVVER of VIP-live.

Een format waar de verwijzing aan moet voldoen kunt u downloaden via [deze link]